Blogg/Nyheter

Blogg/Nyheter

No kjem Irene til oss

Siste nyttPosted by Atle 03 Sep, 2011 23:38:08

I løpet av søndag og natt til måndag er det venta lokalt mykje nedbør på kort tid. Dette vil føre til rakst stigande vassføring i bekkar og små og mellomstore vassdrag, melder NVE.

Lavtrykket som no kjem inn over Vestlandet skal vere restane av stormen Irene, som har herja austkysten av USA den siste veka.

Verst i ytre og midtre strok

Varselet til NVE gjeld for Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder.

Frå tidleg søndag er det venta store nedbørsmengder i området. Nedbøren kjem først lengst sør, men vil bevege seg nordover til våre område i løpet av søndag. Det er venta at ytre og midtre strok av Vestlandet vil få dei største nedbørsmengdene.

Betring måndag

Tidleg måndag er det venta at nedbøren skal minke.

NVE varslar at dei store mengdene nedbør som einskilde stader vil komme på kort tid vil føre til raskt aukande vassføring i bekkar og mellomstore vassdrag. Det vil også gje aukande risiko for jordskred.

Usikkerheit

Det er likevel knytt ein del usikkerheit til nedbørsprognosane, og det er usikkert kvar regnet vil verte mest intenst. Uansett ber NVE folk om å sørgje for at stikkrenner og sluk er reinsa, slik at vatnet kan renne unna.

firda.no

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.